Realizacja naszych projektów

11
arrow
prewka_kim_jestesmy
Kim jesteśmy
arrow
prewka_Po_drugiej
Po drugiej stronie lustra
arrow
prewka_biznesowe
Biznesowa sesja zdjęciowa
arrow
prewka_businesMeatAtr
Business Meets Art
arrow
prewka_od_cesarza
Od cesarza do prezesa
arrow
projekty_prv
Zdjecia z Historią
arrow
WOLNA GRUPA FOTOGRAFICZNA

Promuje, popularyzuje i działa na rzecz podnoszenia poziomu fotografii jako sztuki, formy ekspresji czy też dokumentu, w szczególności w środowisku lokalnym i regionalnym oraz we współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu zainteresowań. Prowadzi, inicjuje i wspiera działalność na rzecz kultury oraz edukacji w zakresie fotografii. Wspiera działania galerii fotograficznych, przy których działa i zaprasza inne do współpracy.

m, jesteśmy siłą – jesteśmy

NASZA MISJA

Popularyzacja fotografii jako sztuki, promocja młodych artystów fotografów oraz opanowywanie przestrzeni miejskiej kulturą klasycznej fotografii.  Wartości jakie nam przyświecają to: Siła! powstała z indukcji rewolucjonistycznej myśli artystycznej, Współpraca jako jedyna, społecznie słuszna droga do celu, Zaangażowanie, które jest mocą twórczej pracy u podstaw, Innowacyjność postrzegana jako klucz do sukcesu. Celem strategicznym Fundacji w perspektywie 3-5 lat jest stworzenie przestrzeni działań twórczych młodych artystów fotografów pochodzących z nizin społecznych na terenie warszawskiej Pragi.

KIM NIE JESTEŚMY

Nie jesteśmy nadętymi warholopodobnymi bufonami artystycznymi – jesteśmy anarchistyczno-fotograficzną grupą uderzeniową – wolną grupą nie zamkniętą w ramy ogólnoprzyjętego, wymuskanego komercją i plastikiem konceptu. Jesteśmy ogniem, jesteśmy siłą – jesteśmy

team
JAN VAN DER SAAR
Prezes Zarządu

saar@fundacjawgf.pl
tel. 664 827 600

team
TOMASZ PAKUŁA
Menedżer Projektów

pakula@fundacjawgf.pl
tel. 668 223 001

team
MICHAŁ RADWAŃSKI
Menedżer Projektów

radwanski@fundacjawgf.pl
tel. 605 606 857

team
MONIKA BOROWIK
Koordynator Projektów

borowik@fundacjawgf.pl
tel. 605 485 326

team
DASHA FILIPOVITCH
Koordynator Wolontariuszy

filipovitch@fundacjawgf.pl
tel. 690 603 771